Pro autory

intro

Prosíme, čtěte pozorně!

Pokud jste autory příspěvků, přečtěte si pozorně následující instrukce, které jsou nutné pro zdárný průběh publikování příspěvků. Především je třeba dodržet určité standardy, které jsou dané vytvořenými šablonami.


Obecné informace

Všichni účastníci konference, tedy i autoři, se musí nejprve zaregistrovat. Registraci provedete prostřednictvím připraveného formuláře. Po úspěšné registraci Vám bude zaslán e-mail s přihlašovacími údaji, které použijete v sekci Administrace. Po přihlášení do systému můžete přes internet zadávat a vkládat všechny potřebné údaje, které budou v danou chvíli vyžadovány, např. abstrakty, kompletní články, fakturační údaje, rezervace ubytování apod.

Rozsah publikace

Registrovaní autoři mohou publikovat jeden příspěvek o rozsahu maximálně 5 stran (minimální délka 3 strany). Poplatek za publikaci tohoto příspěvků je zahrnut v konferenčním poplatku. V případě zájmu o publikaci dalšího příspěvku kontaktujte organizátory konference.

Podmínkou pro zařazení článku do sborníku, je jeho prezentace na konferenci alespoň jedním z autorů dle přiřazeného způsobu prezentace.

Jazyk příspěvku je angličtina. Cílem organizátorů je indexace konference v databázi IEEE, Scopus, Wos, proto dodržujte předepsané pokyny.

Prezentace příspěvků

V souladu s programem konference budou autoři příspěvků prezentovat své publikace některým následujícím způsobem:

  • PŘEDNÁŠKA: 10 min + 5 min diskuze
  • SPECIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA: 15 min + 5 min diskuze
  • ZVANÁ PŘEDNÁŠKA: 20 min
  • POSTER: maximální rozměr A0 (841 × 1189 mm)

Konečné přidělení způsobu Vaší prezentace se dozvíte z programu konference.

Žádáme prezentující článků, aby byly přítomni ve své sekci minimálně 10 minut před jejím začátkem, představili se předsedajícímu a předali svou prezentaci.


Prezentační technika

V přednáškových sálech bude k dispozici následující prezentační technika:

  • Videodata projektor s rozlišením XGA (1024x768 bodů)
  • MS Windows 7
  • MS Office 2010 (MS Power Point 2010)
  • Adobe Acrobat Reader verze 10

Finální příspěvky

Žádáme autory příspěvků, aby po vyrozumění o přijetí svých příspěvků, zpracovali text příspěvku dle níže uvedených instrukcí. Termín pro zaslání plného textu příspěvku vloženého do šablony je 23.7.2018.

Příspěvky zahrnující zapracované připomínky recenzního řízení je nutné zaslat do 20.8.2018.

Šablona příspěvku

Text příspěvku, prosím, vkládejte do připravených šablon. Doporučujeme příspěvek rovnou psát v připravené šabloně. K dispozici je verze pro MS Word. Pokud se Vám nepodaří sazbu v dané šabloně realizovat, kontaktujte nás prosím včas pro řešení tohoto problému.

Pro přijetí příspěvku je NUTNÉ, aby byl článek naformátován podle platné šablony.

Typ šablony Soubor
Šablona ve formátu MS WORD Word

Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2018 - email: lumen2018@lumenv4.eu