Informácie pre autorov / Výzva na príspevky

intro


Autori môžu zaslať abstrakty svojich pôvodných vedeckých prác použitím šablóny, ktorá je prílohou tejto výzvy. Abstrakty musia byť v súlade s pravidlami, ktoré sú zverejnené v samostatnom súbore. Minimálna dĺžka abstraktu je 200 slov a abstrakt sa musí zmestiť na jednu stranu. Abstrakty musia byť napísané v angličtine a musia sa nahrať do systému na webovej stránke konferencie.

Abstrakty budú posúdené dvomi nezávislými posudzovateľmi. Na základe posudkov programový výbor vyberie príspevky na ústnu prednášku, prezentovaný poster, panelový poster alebo v prípade nízkej kvality, pri nesúlade s pravidlami alebo ak téma nie je v súlade so zameraním konferencie, výbor môže rozhodnúť o nezaradení príspevku do programu konferencie. Autori prijatých príspevkov zašlú plnotextový príspevok v maximálnom rozsahu 6 strán a v zhode so všetkými pravidlami a formátom šablóny IEEE. Plnotextové príspevky budú opätovne posúdené dvomi posudzovateľmi; v prípade väčších rozdielov v posudkoch tretí posudzovateľ vyhotoví konečný posudok. Následne autori budú môcť vykonať posledné úpravy a korekcie pred zaslaním konečnej verzie príspevkov.

Podrobnejšie informácie o príprave plnotextových príspevkov budú zverejnené v druhej informácii.

Šablónu na prípravu abstraktov si môžete stiahnuť TU.

Inštrukcie a pravidlá na podanie abstraktov si môžete stiahnuť TU.

Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2020 - email: lumen2020@lumenv4.eu