Pro firmy

intro

Nabídka pro komerční organizace

V rámci konference bude poskytnut prostor i pro komerční organizace a firmy, jenž chtějí prezentovat své firemní informace a oslovit tak návštěvníky konference.


Vážení přátelé,

nabízíme firmám v rámci konference LUMEN V4 2018 možnost prezentace v následujících kategoriích. Základní prezentace realizovaná formou propagačního materiálu vloženého do sborníku publikací, rozšířená prezentace formou vlastní výstavy nebo posteru. Dále nabízíme možnost participace na konferenci formou partnerství. Samozřejmě uvítáme i nekomerční, odbornou prezentaci výsledků práce Vaší společnosti. Konferenci navštíví odhadem 200 účastníků zejména z řad univerzit, velkých světelnětechnických společností, ale i menších firem zabývajících osvětlovací technikou. Konference je prezentována jako mezinárodní a očekáváme účast i zahraničních hostů, což nabízí firmám možnost představit se i mimo hranice České republiky.

Letáky

Mohou být vloženy volně do konferenčního balíčku.

Stánek

Během akce bude možné prezentovat firmu v přilehlých prostorech všem účastníkům konference prostřednictvím výrobků, počítačových programů, prezentací na PC apod. Vystavovatel bude mít k dispozici vymezený prostor pro instalaci případných demozařízení apod.

Partnerství

V rámci partnerství budou mít firmy prostor pro komerční přednášku.

Registrace

Všichni účastníci konference, tedy i firmy, se musí nejprve zaregistrovat. Registraci provedete prostřednictvím připraveného formuláře. Po úspěšné registraci Vám bude zaslán e-mail s přihlašovacími údaji, které použijete v sekci Administrace. Po přihlášení do systému můžete zadávat všechny potřebné údaje, které budou v danou chvíli vyžadovány, např. rozsah objednaných služeb, fakturační údaje, rezervace ubytování apod. V této chvíli probíhá první kolo registrací a přihlašují se účastníci a autoři pouze se zadáním nezbytných kontaktních a publikačních informací. Další instrukce Vám budou zasílány e-mailem, který uvedete v registraci a také naleznete informace na těchto stránkách.

Další informace pro firmy jsou dostupné po přihlášení.


O dalších případných podrobnostech se informujte u člena organizačního výboru (Marcela Dokulilová).

Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2018 - email: lumen2018@lumenv4.eu