Kontakty

introSlovenská svetelnotechnická spoločnosť
FEI STU v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 903 455035
Email: dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Najprv vždy kontaktujte svojho národného zástupcu – e-mailové adresy pre vašu krajinu nájdete v časti „Organizátori konferencie“.

Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2020 - email: lumen2020@lumenv4.eu