Kontakty

introZde najdete kontaktní informace na organizátora konference a jednotlivé osoby, které organizaci zajišťují. Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností spojených s konferencí.Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, upřednostňujte, prosím, e-mail a univerzální adresu lumen2018@lumenv4.eu. Oficiální korespondenční adresa pro písemný styk je uvedena níže. Dále jsou uvedeny kontaktní informace na jednotlivé členy organizačního výboru.

Korespondenční adresa

Vysoké učení technické v Brně
Ústav elektroenergetiky, FEKT
Technická 3082/12, 616 00 Brno


Petr Baxant
Tel.: +420 541 146 212


E-mail: lumen2018@lumenv4.euOrganizační výbor

Jan Škoda předseda organizačního výboru
Tel.: +420 541 146 238
E-mail: skoda@feec.vutbr.cz


Marcela Dokulilová
Tel.: +420 541 146 212
E-mail: info@lumenv4.eu


Martin Motyčka
Tel.: +420 541 146 247
E-mail: motyckam@feec.vutbr.cz


Jan Nekvapil
Tel.: +420 541 146 244
E-mail: xnekva01@stud.feec.vutbr.cz


Tomáš Novák
Tel.: +420 597 325 826
E-mail: tomas.novak1@vsb.cz


Stanislav Sumec webmaster
Tel.: +420 541 146 239
E-mail: sumec@feec.vutbr.cz


Jaroslav Štěpánek
Tel.: +420 541 146 246
E-mail: xstepa41@stud.feec.vutbr.cz


Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2018 - email: lumen2018@lumenv4.eu