Dôležité termíny

intro


Termíny registrácie:

Skorá registrácia: 30.04.2020
Štandardná registrácia: 20.06.2020

Zverejnenie informácií:

Prvá informácia: 30.09.2019
Druhá informácia: 28.02.2020
Tretia informácia: 30.06.2020
Štvrtá informácia: 04.09.2020

Termíny pre autorov:

Abstrakty: 31.01.2020
Plnotextové príspevky: 31.03.2020
Konečná verzia príspevkov: 31.05.2020
Prezentácie: 07.09.2020
Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2020 - email: lumen2020@lumenv4.eu