Termíny a poplatky

intro

Důležitá data

Poznamenejte si prosím ve Vašich kalendářích důležitá data týkající se konference. Nedodržení termínů zejména při odevzdávání příspěvků může zkomplikovat další práce a může být důvodem k nezařazení příspěvku do publikace.


Termíny

Abstrakty a registrace autorů - PRODLOUŽENO 10.6.2018
Oznámení o přijetí abstraktu - PRODLOUŽENO 15.6.2018
Zaslání příspěvku - PRODLOUŽENO 23.7.2018
Potvrzení o přijetí s výsledky recenzního řízení 17.8.2018
Zaslání konečné verze článku,
registrace ostatních účastníků a úhrada vložného
20.8.2018
Zveřejnění detailního programu konference 4.8.2018
Poslední registrace ostatních účastníků (posluchačů) 3.9.2018

Pokud budete mít s dodržením termínu jakékoliv problémy, kontaktujte nás prosím s dostatečným předstihem, abychom s Vámi mohli konzultovat případné řešení a nabídnout patřičnou pomoc. Neváhejte nám sdělit jakékoliv překážky, které vedou k nedodržení termínu, pomůžete tím předcházet neočekávaným situacím.Konferenční poplatek

Plný poplatek 180 €
Studentský poplatek, členové IEEE 120 €
Doprovázející osoba 120 €

Ceny jsou uvedeny s DPH (DPH 21%).

Plný konferenční poplatek zahrnuje konferenční sborník a nezbytné organizační náklady. Ubytování si každý účastník hradí odděleně v místě konference, ubytovací kapacity pouze rezervujeme.

Pro informaci o ubytování přejděte do sekce Organizační pokyny.

Registrovaní autoři mohou publikovat dva příspěvky o rozsahu maximálně 5 stran a poplatek za publikaci těchto příspěvků je zahrnut v konferenčním poplatku. Platby provádějte až po akceptaci Vašich příspěvků a doplnění všech údajů do informačního systému.

Konferenční poplatek je splatný proti platebním údajům, které najdete v sekci Platební údaje po přihlášení ke svému účtu. Fakturační údaje vyplňujete při registraci, proto je třeba dodržet správné označení fakturačních údajů. Předejdete tím zbytečným komplikacím. Konečná faktura, daňový doklad, bude vystavena až v den konání konference a obdržíte ji během konference a nebo těsně po skončení konference.

Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2018 - email: lumen2018@lumenv4.eu