Úvodem

intro

Vážení návštěvníci,

vítejte na oficiálních stránkách 7. mezinárodní konference LUMEN V4 2018. Dozvíte se zde všechny potřebné informace, které se konference týkají. Pokud jste na těchto stránkách poprvé, doporučujeme přečíst si úvodní stranu, kde je uveden stručný přehled organizačních pokynů.


Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 je v pořadí již 7. konferencí tohoto druhu zaměřená především na problematiku týkající se světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť.

Konferenci v tomto roce pořádá Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

Pro koho je konference určena

Konference je určena pro projektanty, vědecké a akademické pracovníky, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, prodejce, investory, provozovatele a správce osvětlení, stejně tak i pro širokou veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.

Konference se tak může zúčastnit prakticky každý zájemce o informace z oboru, přednášející, který chce prezentovat výsledky své práce a nebo vystavovatelé prezentující své výrobky či služby. Účastníkem může být také samozřejmě i libovolná doprovázející osoba, jedinou podmínkou je však registrace účastníka a úhrada příslušného konferenčního poplatku.

Termín a místo konání

Konference se uskuteční ve dnech 18. - 20. 9. 2018 v prostorách Grand Hotelu v Třebíči.

Jednací jazyky

Pro konferenci byly jako oficiální jednací jazyky stanoveny: čeština, slovenština, maďarština a polština (s tlumočením v hlavním sále).

Další instrukce

Všechny potřebné instrukce naleznete v menu po levé straně v jednotlivých sekcích. Jedná se především o registrační formulář, který slouží pro zadání Vašich kontaktních údajů a výběr rozsahu konferenčních služeb, dále pak instrukce pro autory příspěvků, instrukce pro vystavovatele, kontaktní údaje, platební údaje, obsahové zaměření konference, termíny, složení vědeckého a organizačního výboru atd. Pokud budete z jakéhokoliv důvodu potřebovat další zde neuvedené informace, neváhejte nás kontaktovat.


S přáním pěkného dne


Petr Baxant
předseda konference

Sborník ke stažení

Proceedings-of-the-2018-VII.-Lighting-Conference-of-the-Visegrad-Countries-(Lumen-V4)-ed.2.pdf (pouze pro registrované účastníky)
Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2018 - email: lumen2018@lumenv4.eu