Organizačné pokyny

intro

JAZYKY KONFERENCIE:

Ústne prednášky v plenárnych sekciách musia byť v slovenčine, maďarčine, polštine alebo češtine. Pre účastníkov bude zabezpečené simultánne tlmočenie.

Angličtina pre príspevky v zborníku, panelové postery a PPT prezentácie.


Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2020 - email: lumen2020@lumenv4.eu