Pozvánka

intro


Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a spoluorganizátori – svetelnotechnické spoločnosti Maďarska, Poľska a Českej republiky vás s radosťou pozývajú na 8. svetelnotechnickú konferenciu Vyšehradských krajín, LUMEN V4, ktorá sa uskutoční 16. až 18. septembra 2020 v Senci. Konferencia sa bude konať v hoteli Senec. Miesto konania konferencie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, iba pár kilometrov od hlavného mesta Bratislavy. Senec je známy jazerami s kempingom, akvaparkom a wellnes zariadeniami. Je to vynikajúce miesto, kde sa biznis, šport a oddych stretávajú vo vzájomnej harmónii.

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom najnovšie vedecké a odborné poznatky a úspechy v oblasti svetla a osvetlenia s dôrazom na regionálne osobité problémy krajín V4 – Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Súčasný stav vo svetelnej technike sprostredkujú špičkoví odborníci, ktorí sa s vami podelia o najnovšie výsledky odbornej práce a aktuálne profesionálne skúsenosti. Konferencia vytvorí priestor na širokú diskusiu, prehľad moderných a progresívnych svetelnotechnických produktov, vytvorenie nových obchodných kontaktov a upevnenie tých existujúcich. Výrobcovia a predajcovia budú mať možnosť predstaviť svoje výrobky, služby a riešenia.

Mottom konferencie je „Osvetlenie na úsvite novej dekády“. Skutočne, na prahu dvadsiatych rokov má konferencia ambíciu upriamiť pozornosť na kľúčové témy súčasného osvetlenia ako je napríklad vývoj LED technológie, smart riadenie vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia, rušivé svetlo v celej šírke záberu, humanocentrické a integratívne osvetlenie, nevizuálne účinky osvetlenia, moderné denné osvetlenie, energetická hospodárnosť osvetlenia, zvláštne svetelnotechnické aplikácie, fotometria a kolorimetria, teória verzus prax a vzdelávanie vo svetelnej technike.

Spoločenská časť konferencie zahŕňa návštevu blízkych pamiatok, vyskúšanie miestnych wellness kúpeľov alebo liečebných procedúr, teambuildingové aktivity a samozrejme aj tradičnú opekačku a spoločenský večer so slovenským folklórom, národnou kuchyňou a priateľskou atmosférou s diskusiou nielen na odborné témy.

Srdečne vás pozývame zúčastniť sa a podporiť konferenciu Lumen V4 2020 v Senci!

Dionýz Gašparovský
predseda konferencie

Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2020 - email: lumen2020@lumenv4.eu