Organizers

introConference LUMEN V4 2018 is already the 7th conference of this type. After the conference organized by the Polish Lighting Society, this year 2018 the conference is organized by the Czech Lighting Society and the Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering.Conference chairman

  • Petr Baxant, Brno University of Technology, CZ

Organizing committee

  • Marek Bálský, České vysoké učení technické, CZ
  • Martin Motyčka, Vysoké učení technické v Brně, CZ
  • Jan Nekvapil, Vysoké učení technické v Brně, CZ
  • Tomáš Novák, VŠB-Technická universita Ostrava, CZ
  • Marcela Dokulilová, Česká společnost pro osvětlování, CZ
  • Stanislav Sumec, Vysoké učení technické v Brně, CZ
  • Jan Škoda, Vysoké učení technické v Brně, CZ
  • Jaroslav Štěpánek, Vysoké učení technické v Brně, CZ
  • Petr Žák, České vysoké učení technické, CZ
Visitors:
© UEEN - LUMEN V4 2018 - email: lumen2018@lumenv4.eu