Conference organizers

intro


Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Világítástechnikai Társaság
"člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností" "Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja"
dionyz.gasparovsky@stuba.sk vtt@vilagitas.org
   
Polski Komitet Oświetleniowy Česká společnost pro osvětlováni
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
pkosw@ciepoland.pl info@cso.lighting
Visitors:
© UEEN - LUMEN V4 2020 - email: lumen2020@lumenv4.eu