Tématické okruhy

introCieľom konferencie je upriamiť pozornosť (nielen) na kľúčové témy súčasného osvetlenia ako je napríklad:

 • vývoj LED technológie
 • smart riadenie vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia
 • rušivé svetlo v celej šírke záberu
 • humanocentrické a integratívne osvetlenie
 • nevizuálne účinky osvetlenia
 • moderné denné osvetlenie
 • energetická hospodárnosť osvetlenia
 • zvláštne svetelnotechnické aplikácie
 • fotometria a kolorimetria
 • teória verzus prax
 • vzdelávanie vo svetelnej technike

Přístupy:
© UEEN - LUMEN V4 2020 - email: lumen2020@lumenv4.eu